KHÁM TỔNG QUÁT – CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH ĐƠN VỊ CHI PHÍ
Khám và tư vấn Miễn phí
Phim quanh chóp kỹ thuật số 1 phim Miễn phí
Phim cánh cắn kỹ thuật số 1 phim Miễn phí
Phim mặt nhai kỹ thuật số 1 phim Miễn phí
Phim toàn cảnh kỹ thuật số Panorex 1 phim 150000
Phim sọ nghiêng kỹ thuật số Cephalometric 1 phim 150,000
Phim cắt lớp CT cone beam hàm trên 1 phim 350,000
Phim cắt lớp CT cone beam hàm dưới 1 phim 350,000
Phim cắt lớp CT cone beam 2 hàm 1 phim 400,000
DMCA.com Protection Status
shares