LUXURY – IMPLANT Hitechdent
có răng ngay trong ngày
ĐƠN VỊ CHI PHÍ BẢO HÀNH
Implant tức thì vùng răng cửa * 1 răng Liên hệ 10 NĂM
Implant tức thì vùng răng hàm * 1 răng Liên hệ 10 NĂM
* Công nghệ trồng răng Implant Hitechdent ứng dụng 3D kỹ thuật số giúp xác định chính xác vị trí cấy ghép và có thể làm răng tức thì – có răng ngay trong ngày.
LUXURY – IMPLANT ĐƠN VỊ CHI PHÍ BẢO HÀNH
Implant Dentium – Hàn Quốc 1 răng 16,000,000 10 NĂM
Implant Dentium – Mỹ 1 răng 20,000,000 20 NĂM
Implant Tekka – Pháp 1 răng 24,000,000 20 NĂM
Implant Nobel Replace -Mỹ 1 răng 26,000,000 20 NĂM
Implant Nobel Active – Mỹ 1 răng 28,000,000 20 NĂM
Implant Straumann SLA – Thụy Sỹ 1 răng 39,000,000 30 NĂM
Implant Straumann SLActive – Thụy Sỹ 1 răng 41,000,000 50 NĂM
LUXURY – ALL ON 4 IMPLANT ĐƠN VỊ CHI PHÍ  BẢO HÀNH 
Lập kế hoạch điều trị mất răng toàn hàm bằng hàm giả cố định trên implant bằng giải pháp All on 4 hoặc All on 6 implant bằng kỹ thuất số 1 kế hoạch 5,000,000
Implant All on 4 – Straumann – Thụy Sỹ 1 hàm 220,000,000 30 NĂM
Implant All on 4 – Nobel Biocare – Mỹ 1 hàm 160,000,000 20 NĂM
Implant All on 4 – Dentium – Mỹ 1 hàm 120,000,000 10 NĂM
Implant All on 6 – Dentium – Mỹ 1 hàm 200,000,000 10 NĂM
Implant All on 6 – Nobel Biocare – Mỹ 1 hàm 240,000,000 20 NĂM
Implant All on 6 – Straumann – Thụy Sĩ 1 hàm 300,000,000 30 NĂM
LUXURY – IMPLANT THỦ THUẬT ĐƠN VỊ CHI PHÍ  
Máng hướng dẫn phẫu thuật 1 răng 2,500,000
Nâng xoang kín – Thủ thuật 1 răng 4,000,000
Nâng xoang hở – Thủ thuật 1 vùng 10,000,000
Nong xương – Thủ thuật 1 răng 4,000,000
Ghép xương hạt GPR – Thủ thuật 1 vùng 4,000,000
Ghép xương khối tự thân – Thủ thuật 1 vùng 10,000,000
Ghép xương sau nhổ răng – Thủ thuật 1 răng 4,000,000
Phẫu thuật tạo hình lợi quanh Implant – Thủ thuật 1 răng 3,000,000
Phẫu thuật ghép mô liên kết – Thủ thuật 1 răng 15,000,000
Ghép Alloderm / Megaderm – Thủ thuật 1 răng 15,000,000
Phẫu thuật lấy trụ implant cũ 1 implant 3,000,000
Xương khối nhân tạo – Vật liệu 1 vùng 25,000,000
Xương ghép nhân tạo 0.25mg – Vật liệu 0,25mg 4,000,000
Xương ghép nhân tạo 0.5mg – Vật liệu 0,5mg 8,000,000
Xương ghép nhân tạo 1mg – Vật liệu 1mg 9,000,000
Màng xương 1×1,5cm – Vật liệu 1 răng 2,300,000
Màng xương 2×3 cm – Vật liệu 1 răng 3,500,000
Màng xương 3×4 cm – Vật liệu 1 răng 4,500,000
Vis cố định xương – Vật liệu 1 vis 1,000,000
Màng titan – Vât lệu 1 vùng 10,000,000
Thanh Bar – Vật liệu 1 răng 15,000,000
Magnetic Abutment – Vật liệu 1 chiếc 5,000,000
Ball Abutment Dentium  – Vật lệu 1 chiếc 4,500,000
Screw Abutment Dentium  – Vật lệu 1 chiếc 4,500,000
Angle Abutment Dentium – Vật lệu 1 chiếc 5,000,000
Straight Abutment Dentium – Vật lệu 1 chiếc 4,500,000
Customized Titanium Abutment Dentium – Vật lệu 1 chiếc 6,000,000
Customized Zirconia Abutment Dentium – Vật lệu 1 chiếc 7,000,000
Locator Abutment Straumann/Nobel – Vật liệu 1 chiếc 10,000,000
Screw Abutment Straumann/Nobel – Vật liệu 1 chiếc 10,000,000
Angle  Abutment Straumann/Nobel – Vật liệu 1 chiếc 9,000,000
Straight  Abutment Straumann/Nobel – Vật liệu 1 chiếc 8,000,000
Customize Titanium Abutment Straumann/Nobel – Vật liệu 1 chiếc 9,000,000
Customize Zirconia Abutment Straumann/Nobel – Vật liệu 1 chiếc 10,000,000
DMCA.com Protection Status
shares